Termeni si conditii

S.C. BMN CONSTRUCT
Înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J35/3087/2019, CUI: 41477873, reprezentata prin: Mada Mariana
Adresa Sat urseni, Comuna Mosnita Noua, Calea Urseni, Nr 10, Camera 2 judeţul Timis
Telefon: +40 733 284 290
Email: office@grupbmnconstruct.ro

Protectia Datelor cu Caracter Personal
Pentru a accesa pagina www.grupbmnconstruct.ro, apartinand firmei S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. nu este nevoie sa furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doriti sa achizitionati serviciile si/sau produsele oferite de website, va putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personal sau pentru a va contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastra (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe site-ul www.grupbmnconstruct.ro,. Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numarul de telefon si (pentru produsele achizitionate/platite online) informatiile cardului de credit.

In ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?
Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale; S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care le furnizati despre dumneavoastra. Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. in scopul executarii contractului pentru furnizarea de servicii pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului lor de pe www.grupbmnconstruct.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind confirmarea, evolutia si starea comenzilor, facturare si incasarea valorii produselor si serviciilor oferite, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Ce masuri de siguranta utilizeaza S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. pentru protejarea datelor dvs?
S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvaluie S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. datele dvs cu caracter personal?
Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. nu vor fi divulgate niciodata unei companii terte (in afara firmei S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. ) care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing direct, daca dumneavoastra nu v-ati dat in mod expres consimtamantul in acest sens. S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii din cadrul firmei S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. De asemenea, S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal catre alti parteneri ai S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. daca acest lucru este in legatura sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activitatii pentru care v-ati inregistrat. Partenerii S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. in vederea prelucrarii datelor sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcater Personal. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale. Prin completarea datelor dvs. in formularul de inregistrare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati cu buna stiinta ca datele dvs. personale sa fie incluse in bazele de date ale S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L., inregistrate in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, si in acest sens va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L., afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L., afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului (acest site foloseste Cookie-uri). De asemenea, S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigurători.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal?
Prin citirea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului www.grupbmnconstruct.ro, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, includ in temeiul dispozitiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001: a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing; d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.
Va puteti exercita aceste drepturi prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Sat urseni, Comuna Mosnita Noua, Calea Urseni, Nr 10, Camera 2 judeţul Timis , sau prin email la adresa office@grupbmnconstruct.ro În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii cererii. Mai mult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz. S.C. BMN CONSTRUCT S.R.L. nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).Orice utilizator al site-ului www.grupbmnconstruct.ro poate solicita oricand, in mod gratuit, stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing.